Методичне забезпечення

Навчально-методична робота на кафедрі спрямована на інтенсифікацію навчального процесу. Фахівцями кафедри забезпечується викладання  інформатичних дисциплін для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня   «Молодший спеціаліст» за такими спеціальностями і напрямами: галузь знань 01 «Освіта», спеціальність 5.01010201 «Початкова освіта»; галузь знань 0201 «Культура», спеціальність 5.02010501 «Діловодство»; галузь знань 0201 «Культура», напрям підготовки 029 «Інформаційна, бібліотечна і архівна справа»; галузь знань 014 (середня освіта, Музичне мистецтво), напрям (спеціальність)  вчитель музики, музичний керівник; Спеціальність 01020101 «Фізичне виховання», кваліфікація «Вчитель фізичної культури», додаткова кваліфікація «Організатор спортивних секцій і клубів»; галузь знань  01 «Освіта», напрям (спеціальність) 012 «Дошкільна  освіта». Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»: галузь знань 01 «Освіта», спеціальність 014 «Фізична культура»; галузь знань 01 «Освіта», спеціальність 013 «Початкова освіта».  

Викладачі кафедри розробляють навчальні та робочі програми, готують методичне забезпечення – навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, тести. Метою такої роботи є формування у студентів інформаційної культури та інформатичної компетентності для реалізації їх творчого потенціалу та соціалізації у суспільстві завдяки здатності до ефективного використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Для забезпечення високого методологічного рівня роботи кафедри розробляються і впроваджуються прогресивні методи навчання, технічні засоби інтенсифікації пізнавальної діяльності студентів, широко використовується в навчальній роботі сучасна обчислювальна техніка, впроваджується система контролю самостійної роботи студентів.

З 2018 року розроблено сайт кафедри, до якого приєднуються електронні версії навчально-методичних комплексів з дисциплін.

Застосування комп’ютерних технологій дозволяє створити інформаційне освітнє середовище, доступне для всіх учасників освітнього процесу: викладачів, студентів, адміністрації. Науково-педагогічні працівники кафедри постійно працюють над підвищенням кваліфікації – активно приймають участь у семінарах, конференціях, вебінарах, проводять декади інформатики, організовують лекції, зустрічі, впроваджують у навчальний процес нове програмне забезпечення, нові форми та методи навчання, що використовуються для цілеспрямованого формування ділових якостей майбутнього спеціаліста.

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Повернутись вверх