Матеріально-технічне забезпечення

Завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті разом з директором навчального закладу постійно проводять роботу з розвитку матеріально-технічної бази кафедри шляхом дооснащення лабораторій та комп’ютерних кабінетів, із вдосконалення встановленої там комп’ютерної техніки та впровадження в діяльність кафедри сучасних інформаційних технологій, що включають у себе новітні розробки в галузі комп’ютерних технологій, програмного та апаратного забезпечення.
Матеріально-технічна база кафедри відповідає нормам, що дає можливість готувати фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», «фаховий молодший бакалавр» та «бакалавр».
У комп’ютерних класах (ауд. №2, №3, №9, №15, №19, №20, №26, № 32) встановлені сучасні комп’ютери, що об’єднуються в локальну мережу й підключені до мережі Internet та відкритої мережі Wi-Fi. Крім того, усі комп’ютерні класи оснащені сучасним програмним забезпеченням, мультимедійними, інтерактивними дошками, плазмовими екранами.

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Повернутись вверх